Translate "Nahrung" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nahrung — żywność (Polish / polski)
środki spożywcze, wszelkie produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które w stanie naturalnym lub po obróbce stanowią pokarm człowieka

The original German definition:

Nahrung (German)
Eine Substanz die vom Organismus verdaut und als Nährstoff und Energie verwendet werden kann.

Translate Nahrung

Learn how to say "Nahrung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey