Translate "Nagetier" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nagetier — gryzonie (Polish / polski)
drobne ssaki łożyskowe należące do rzędu Rodentia, charakteryzujące się stałym wzrostem siekaczy, zębów przystosowanych do zgryzania

Translate Nagetier

Learn how to say "Nagetier" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey