Translate "Nadelbaum" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nadelbaum — iglavec (Slovenian / slovenščina)
Red iglastih rastlin, ki vključuje skoraj vse sedanje golosemenke (Gymnospermae). Večina so visoka zimzelena drevesa z igličastimi (npr. borovci), podolgovatimi (npr. jelke) ali luskastimi (npr. cedre) listi. Značilni so za zmerno¸tople kraje in so prevladujoča gozdna vrsta hladnejših območij. So vir lesa, smole, katrana, terpentina in celuloze za izdelavo papirja. (Vir: ALL)

The original German definition:

Nadelbaum (German)
Ein Baum mit Zapfen.

Translate Nadelbaum

Learn how to say "Nadelbaum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey