Translate "Nadelbaum" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nadelbaum — rośliny iglaste (Polish / polski)
Coniferae, klasa roślin nagozalążkowych, do której należy sześć rodzin obejmujących około pięciuset gatunków drzew i krzewów, o kilkuletnich najczęściej liściach w postaci igieł lub łusek; rosną głównie w umiarkowanej i zimnej strefie półkuli północnej

The original German definition:

Nadelbaum (German)
Ein Baum mit Zapfen.

Translate Nadelbaum

Learn how to say "Nadelbaum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey