Translate "Nacktsamer" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nacktsamer — nagozalążkowe (Polish / polski)
Gymnospermae, podgromada roślin nasiennych obejmująca około 600 gatunków drzewiastych występujących na całej kuli ziemskiej; zalążki (a potem nasiona) mają nie osłonięte, wyrastające na płaskich łuskach (owocolistkach) zebranych przeważnie w szyszki; obejmuje taksony roślin żyjących obecnie (iglaste, sagowce, miłorzębowe i gniotowce) oraz juz wymarłych

Translate Nacktsamer

Learn how to say "Nacktsamer" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey