Translate "Nachbrenner" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nachbrenner — naverbrander (Dutch / Nederlands)
Een toestel geplaatst in de uitlaatgassen van ovens en ook in de uitlaat systemen van motorvoertuigen. Zij verwijderen vervuilende gassen en deeltjes, die het resultaat zijn van onvolledig verbrande brandstof, door verbranding en afbraak van andere chemische moleculen verbonden met de verbranding in inerte gassen.

Translate Nachbrenner

Learn how to say "Nachbrenner" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey