Translate "Nährwert" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nährwert — näringsvärde (Swedish / svenska)
Måttet på mängden och tillgängligheten av näringsämnen i substanser som förtärs av människor och djur som en källa för näring och energi.

Translate Nährwert

Learn how to say "Nährwert" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey