Translate "Nährwert" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nährwert — wartość odżywcza żywności (Polish / polski)
miara ilości lub dostępności składników spotykanych w pożywieniu

Translate Nährwert

Learn how to say "Nährwert" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey