Translate "Nährstoffzyklus" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nährstoffzyklus — kroženje hranilnih snovi (Slovenian / slovenščina)
Biogeokemično kroženje, v katerem se anorganska hranile premikajo po prsti, živih organizmih, zraku in vodi ali po le nekaterih izmed teh. (Vir: ALL2)

Translate Nährstoffzyklus

Learn how to say "Nährstoffzyklus" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey