Translate "Nährstoff" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nährstoff — hranilna snov, hranilo (Slovenian / slovenščina)
Kemični elementi, vključeni v gradnjo živega tkiva, ki ga potrebujejo tako rastline kot živali. Po obsegu so najpomembnejši ogljik, vodik in kisik, med bistvene spadajo še dušik, kalij, kalcij, žveplo in fosfor.

Translate Nährstoff

Learn how to say "Nährstoff" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey