Translate "Nährstoff" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nährstoff — składnik odżywczy (Polish / polski)
składniki chemiczne niezbędne do budowy żywych tkanek; najważniejsze ilościowo to węgiel, wodór i tlen

Translate Nährstoff

Learn how to say "Nährstoff" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey