Translate "Nährmedium" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nährmedium — środowisko odżywcze (Polish / polski)
środowisko dostarczające składników odżywczych lub sprzyjające odżywianiu

Translate Nährmedium

Learn how to say "Nährmedium" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey