Translate "muis" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


muis — myš (Slovak / slovenčina)
Vstupné zariadenie počítača, ktoré pri pohybe po plochom povrchu pohybuje kyrzor v osiach X a Y grafického používateľského rozhrania a má jedno alebo viac tlačidiel slúžiacich na klikanie na prvku rozhrania ako tlačidlá.

Translate muis

Learn how to say "muis" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey