Translate "muis" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


muis — muis (Dutch / Nederlands)
Een invoerapparaat voor de computer dat, als het wordt bewogen over een plat oppervlak de X-as en de Y-as van een cursor in een GUI laat bewegen, en een of meer knoppen heeft waarmee op GUI-elementen geklikt kan worden, zoals knoppen.
Elk van de vele kleine knaagdieren van die gekarakteriseerd worden door een lange, haarloze staart, ronde oren en een puntige neus.

Translate muis

Learn how to say "muis" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey