Toll Free: (800) 790-3680

Translate "mora" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


mora — björnbär (Swedish / svenska)
Den sammansatta frukten från en björnbärsbuske, som vanligen är röd som omogen, men som blir svart när den mognar.

Translate mora

Learn how to say "mora" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC