Toll Free: (800) 790-3680

Translate "monitoringrendszer" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


monitoringrendszer — układ urządzeń (aparatury) monitoringowych (Polish / polski)
skoordynowany zestaw urządzeń do wykrywania i przekazywania, którego zadaniem jest wykrywanie i zapis wyników działania układów naturalnych lub sztucznych, celem ustalenia faktów w przyszłości lub ich rekonstrukcji historycznej

Translate monitoringrendszer

Learn how to say "monitoringrendszer" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC