Toll Free: (800) 790-3680

Translate "molekularna biologija" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


molekularna biologija
molekyylibiologia (Finnish / suomi)

The original Slovenian definition:

molekularna biologija (Slovenian)
Preučevanje kemičnih sestav in potekov bioloških pojavov na molekularni ravni; veda se ukvarja posebej s preučevanjem proteinov, nukleinskih kislin in encimov, makromolekul, ki so nujno potrebne za življenje. Na molekularni osnovi skuša razumeti genske procese. Uporabljani postopki vključujejo sipanje rentgenskih žarkov in elektronsko mikroskopiranje. (Vir: GILP96)

Now that you've learned the Finnish word for "molekularna biologija", maybe you also need Slovenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

We have experienced, native-speaking Slovenian translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate molekularna biologija

Learn how to say "molekularna biologija" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC