Translate "Migga" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Migga — środa (Polish / polski)
Trzeci dzień tygodnia w Europie i w systemach używających normy ISO 8601; czwarty dzień tygodnia w Zjednoczonych Stanach Ameryki.

Translate Migga

Learn how to say "Migga" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey