Translate "Middwoch" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Middwoch — onsdag (Swedish / svenska)
Den tredje dagen av veckan i Europa och i system som använder sig av ISO 8601-normen; den fjärde dagen i veckan i USA.

Translate Middwoch

Learn how to say "Middwoch" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey