Translate "Middwoch" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Middwoch — środa (Polish / polski)
Trzeci dzień tygodnia w Europie i w systemach używających normy ISO 8601; czwarty dzień tygodnia w Zjednoczonych Stanach Ameryki.

Translate Middwoch

Learn how to say "Middwoch" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey