Translate "metanização" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


metanização — metanizacja (Polish / polski)
proces pozyskiwania metanu z dowolnego źródła, w tym z odchodów zwierzęcych, wysypisk, kopalni węgla kamiennego, itp.

Translate metanização

Learn how to say "metanização" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey