Translate "mercúrio" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


mercúrio — živo srebro (Slovenian / slovenščina)
Težek, srebrnobel toksičen tekoč kovinski element, ki se pojavlja zlasti v cinobru. Uporablja se v termometrih, barometrih, živosrebrnih parnih svetilkah in zobnem amalgamu.

Translate mercúrio

Learn how to say "mercúrio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey