Translate "mercúrio" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


mercúrio — rtęć (Polish / polski)
(Hg) pierwiastek chemiczny z grupy cynkowców, liczba atomowa 80, metal o barwie srebrzystej z silnym połyskiem metalicznym, ciekły w normalnej temperaturze, używany m.in. do produkcji termometrów, barometrów i lamp rtęciowych, stosowany w amalgamatach dentystycznych

Translate mercúrio

Learn how to say "mercúrio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey