Translate "mensis" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


mensis — ay (Turkish / Türkçe)
Bir yılın bölünmüş olduğu, tarihsel olarak ayın (dünyanın uydusu) evrelerine dayanan, zaman aralıklarından biri. Gergoryen takvimde oniki ay vardır.

Translate mensis

Learn how to say "mensis" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey