Toll Free: (800) 790-3680

Translate "mednarodno usklajevanje" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


mednarodno usklajevanje — uzgodnienia międzynarodowe (Polish / polski)
harmonizacja wzajemnych stosunków rządów poszczególnych państw poprzez wprowadzanie w życie podstawowych zasad uznawanych w świecie cywilizowanym

The original Slovenian definition:

mednarodno usklajevanje (Slovenian)
Usklajevanje medsebojnih odnosov suverenih držav s sprejemanjem splošnih principov, ki jih priznavajo civilizirani narodi. (Vir: DICLAWa)

Do you need Slovenian translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "mednarodno usklajevanje" in Polish, Translation Services USA can help with that, too!

We have experienced, native-speaking Slovenian translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate mednarodno usklajevanje

Learn how to say "mednarodno usklajevanje" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC