Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Mare Nostrum" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Mare Nostrum — Sredozemsko morje (Slovenian / slovenščina)
Največje celinsko (interkontinentalno) morje med Evropo, Afriko in Azijo, zahodni del morja ob Gibraltarskem prelivu je povezan z Atlantskim oceanom. Vključuje Tirensko, Jadransko, Egejsko in Jonsko morje ter večje otoke, kot so Sicilija, Sardinija, Korzika, Kreta, Malta in Ciper.

Translate Mare Nostrum

Learn how to say "Mare Nostrum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC