Toll Free: (800) 790-3680

Translate "manjar" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


manjar — jesť (Slovak / slovenčina)
Konzumovať niečo pevné alebo polopevné (zvyčajne jedlo) vkladaním do úst a následným prehltnutím.

Translate manjar

Learn how to say "manjar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Occitan and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC