Translate "Mane" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Mane — poniedziałek (Polish / polski)
Pierwszy dzień tygodnia w Europie i w systemach używających normy ISO 8601; drugi dzień tygodnia w Zjednoczonych Stanach Ameryki.

Translate Mane

Learn how to say "Mane" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Maori and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey