Translate "mātenga" into Hungarian (magyar)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


mātenga — fej (Hungarian / magyar)
Egy állat vagy ember testének része, amely az agyat, a szájat és a fő érzékelő szerveket tartalmazza.

Translate mātenga

Learn how to say "mātenga" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Maori and Hungarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey