Translate "longe" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


longe — lång (Swedish / svenska)
Med ett stort avstånd från en ändpunkt av ett föremål eller område till en annan ändpunkt.
Som varar relativt länge.

Translate longe

Learn how to say "longe" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey