Toll Free: (800) 790-3680

Translate "lolouila" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lolouila — počítač (Slovak / slovenčina)
Programovateľné zariadenie, ktoré vykonáva matematické výpočty a logické operácie; obzvlášť také, ktoré je schopné spracúvť, ukladať a získavať veľké množstvá údajov veľmi rýchlo.

Translate lolouila

Learn how to say "lolouila" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hawaiian and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC