Translate "ljudskärm" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ljudskärm — bariera antyhałasowa (Polish / polski)
bariery ograniczające rozchodzenie się dźwięków, często sytuowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych i w przemyśle

Translate ljudskärm

Learn how to say "ljudskärm" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey