Translate "ljudskärm" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ljudskärm — geluidsafscherming (Dutch / Nederlands)
Schermen ter vermindering van de voortplanting van het geluid dat op grote schaal worden gebruikt in de industrie en langs wegen en spoorwegen.

Translate ljudskärm

Learn how to say "ljudskärm" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey