Translate "ljuddämpare" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ljuddämpare — tłumik (Polish / polski)
urządzenie przeznaczone do redukowania hałasu, zwłaszcza w rurach wydechowych pojazdów mechanicznych

Translate ljuddämpare

Learn how to say "ljuddämpare" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey