Translate "ljudbang" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ljudbang — hałas powstający przy przekraczaniu bariery dźwięku (Polish / polski)
hałas spowodowany falą uderzeniową generowaną przez samolot lub inny obiekt lecący z szybkością dźwięku lub większą

Translate ljudbang

Learn how to say "ljudbang" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey