Toll Free: (800) 790-3680

Translate "livsmedel" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


livsmedel — żywność (Polish / polski)
substancja, która może być wykorzystana lub przetworzona jako produkt żywnościowy
środki spożywcze, wszelkie produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które w stanie naturalnym lub po obróbce stanowią pokarm człowieka

The original Swedish definition:

livsmedel (Swedish)
Ett ämne som kan användas eller förberedas för att användas som mat.
Ett ämne som kan förtäras och användas av organismen som en källa till näring och energi.

Translate livsmedel

Learn how to say "livsmedel" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC