Toll Free: (800) 790-3680

Translate "livsmedel" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


livsmedel — voedsel (Dutch / Nederlands)
Een materiaal dat kan worden opgenomen en gebruikt door het organisme als bron van voeding en energie.

The original Swedish definition:

livsmedel (Swedish)
Ett ämne som kan användas eller förberedas för att användas som mat.
Ett ämne som kan förtäras och användas av organismen som en källa till näring och energi.

Translate livsmedel

Learn how to say "livsmedel" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC