Translate "livsföring" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


livsföring — styl życia (Polish / polski)
swoiste postawy, zwyczaje lub zachowania wykazywane przez pojedyncze osobniki lub ich grupy

Translate livsföring

Learn how to say "livsföring" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey