Translate "Litwa" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Litwa — Lithuania (English)
A baltic European country with a northern border with Latvia, eastern border with Belarus, southern border with Poland, southwestern border with the Russian enclave of Kaliningrad, and western border with the Baltic Sea.

The original Polish definition:

Litwa (Polish)
Nadbałtyckie państwo europejskie mające północną granicę z Łotwą, południową z Polską, graniczące na południowym zachodzie z obwodem kaliningradzkim, który należy do Rosji i na zachodzie z Morzem Bałtyckim.

Translate Litwa

Learn how to say "Lithuania" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey