Translate "lit" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lit — lítium (Slovak / slovenčina)
Ľahký striebristý alkalický kovový prvok, chemický symbol Li a atómové číslo 3, ktorý sa vyskytuje primárne ako minerály lepidolit, spodumen, and amblygonit.

Translate lit

Learn how to say "lit" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey