Translate "lista Swadesh" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lista Swadesh — Swadeshlista (Swedish / svenska)
En lista över grundläggande ordförråd i ett språk framtagen av lingvisten Morris Swadesh.

The original Galician definition:

lista Swadesh (Galician)
Unha lista de vocabulario básico dunha lingua elaborada polo lingüista Morris Swadesh.

Translate lista Swadesh

Learn how to say "lista Swadesh" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Galician and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey