Toll Free: (800) 790-3680

Translate "lipid" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lipid — lipid (Slovenian / slovenščina)
Vrsta spojin, ki vsebuje dolge verige alifatskih ogljikovodikov in njihovih derivatov, kot so kisline, alkoholi, amini, aminoalkoholi in aldehidi, vključuje tudi voske, maščobe in pridobljene spojine. (Vir: MGH)

Translate lipid

Learn how to say "lipid" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC