Translate "linia elektryczna" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


linia elektryczna — electric line (English)
Wires conducting electric power from one location to another; also known as electric power line. (Source: MGH)

The original Polish definition:

linia elektryczna (Polish)
przewody zainstalowane na słupach (metalowych, żelbetowych lub drewnianych), służące do przesyłania energii elektrycznej

Translate linia elektryczna

Learn how to say "electric line" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey