Translate "lie" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lie — scythe (English)
A farm tool consisting of a long bent blade attached to a shaft, that is designed for cutting straws of grass or grain from an upright position.

The original Swedish definition:

lie (Swedish)
Ett jordbruksredskap bestående av ett långt böjt blad fäst vid ett långt skaft, som är avsett för att skära strån av gräs eller säd när man står upprätt.

Translate lie

Learn how to say "scythe" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey