Toll Free: (800) 790-3680

Translate "liber" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


liber — knjiga (Slovenian / slovenščina)
Zbirka listov papirja, pergamenta ali drugega materiala, ki je spet ali povezan skupaj s platnicami in vsebuje kakršnokoli vrsto pisanja ali prazne strani za kasnejše pisanje.

Translate liber

Learn how to say "liber" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC