Toll Free: (800) 790-3680

Translate "liber" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


liber — kniha (Slovak / slovenčina)
Sada listov papiera či pergamenu, zvyčajne zviazaná alebo držiaca spolu v doskácj, obsahujúca písmo akéhokoľvek typu alebo prázdne stránky pre budúce zaplnenie písmom.

Translate liber

Learn how to say "liber" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC