Translate "levnadsstandard" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


levnadsstandard — življenjski standard (Slovenian / slovenščina)
Velikost razvojne stopnje v deželi ali skupnosti, ki je ocenjena s faktorji, kot so osebni dohodek, izobrazba, pričakovana življenjska doba, poraba hrane, zdravstveno varstvo, tehnologija in izkoriščanje naravnih virov. (Vir: TEX)

Translate levnadsstandard

Learn how to say "levnadsstandard" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey