Translate "lera" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lera — glina (Slovenian / slovenščina)
Rahla, prstena, izjemno drobnozrnata naravna usedlina ali mehka kamnina, ki je v osnovi sestavljena iz delcev velikosti glinenih ali koloidnih delcev. Zanjo je značilna gnetljivost in vsebnost znatnega deleža glinenih mineralov ter manjših količin spretno razporejenega kremena, razpadlega glinenca, karbonatov, železnate snovi in drugih nečistoč. Oblikuje se v plastično, gnetljivo maso, ki fino zmleta in zmešana z vodo ohrani svojo obliko. Ko se posuši, postane trda, podobna kamnu, segreta ali spečena pa trajno otrdi.

Translate lera

Learn how to say "lera" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey