Translate "lera" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lera — glina (Polish / polski)
skała osadowa składająca się głównie z iłu z domieszką mułu, piasku, niekiedy żwiru, zwykle żółta, ceglasta lub brunatna, składnik ciężkich gleb, zwilżona wodą staje się plastyczna; stanowi podstawowy surowiec w przemyśle ceramicznym (np. do produkcji cegły, dachówki, materiałów ogniotrwałych), stosowana w budownictwie (do zapraw budowlanych), w garncarstwie, rzeźbiarstwie itp.

Translate lera

Learn how to say "lera" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey