Translate "lengua" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lengua — język (Polish / polski)
System komunikacji używający mówionego, pisanego słowa lub symboli reprezentujących wyrazy, znaki, dźwięki.

Translate lengua

Learn how to say "lengua" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey